top of page

ALUMNES

Activitats per potenciar l'habilitat de reconèixer i utilitzar els sons del llenguatge.

Activitats per potenciar l'habilitat de llegir. 

Activitats per treballar les normes ortografiques 

Recull d'aplicacions, eines, pàgines pel treball de la dislèxia en els diferents àmbits.

bottom of page